JUHENDAJATE VÄLJAÕPE,  Tore teavitused,  Tore uudised

Oled oodatud TORE tugiõpilaste juhendajate väljaõppesse. 2022. aasta koolitusgrupid on avatud! 

TORE juhendajate koolitusbaas asub Võsul (oleme avatud ka teistele koolituspaikadele, kui grupis on nt. rohkem Lõuna-või Lääne-Eesti koole).
…siit algab Sinu TORE lugu!

TORE põhikoolitus on tugiõpilaste JUHENDAJATE väljaõpe, kus juhendajad osalevad koos oma esimese noorte grupiga. Koolitusel on kolm kolmepäevast põhimoodulit ja need toimuvad kuu või paarikuuste vahedega. Pärast koolitust peaks iga kooli meeskond olema piisavalt valmis, et ise oma koolis TORE laienduskoolitust läbi viia. See on praktika, mille ajal on tagatud koolitaja tugi (supervisioon, vajadusel konsultatsioonid). 

  • Koolitusmoodulitele järgneb praktika: laienduskoolituse läbiviimine oma koolis. Juhendajad saavad selleks „TORE juhendaja käsiraamatu” (20 teematunniga programm).
  • Praktika jooksul toimub ringikeskne supervisioon – TORE koolitaja külastab üht koolituskohtumist.
  • Koolituse ja praktika kogemuste mõtestamine toimub kogemuskohtumisel, kus antakse osalenutele ka  tunnistused. 

GRUPP 1 (üldhariduskoolid) VÕSUL (GRUPP ON TÄIS!):
I moodul: 8.-10. septembril
II moodul: 13.-15. oktoobril
III moodul: 17.-19. novembril

Praktika: algab juba koolitusmoodulite vahepealsel ajal ning kestab pärast koolitusmooduleid novembrist märtsini.
Supervisioon: toimub praktika perioodil
Kogemuskohtumine: 16. märtsil 2023

GRUPP 2,Võsul (SIIN ON VABA KOHT SINU KOOLI MEESKONNALE!):

I moodul: 20.-22. oktoobril
II moodul: 24.-26. novembril
III moodul: 19.-21. jaanuaril 2023

Praktika: algab juba koolitusmoodulite vahepealsel ajal ning kestab pärast koolitusmooduleid novembrist märtsini.
Supervisioon: toimub praktika perioodil
Kogemuskohtumine: 18. mail 2023

GRUPP 3 (üldhariduskoolid), koht täpsustamisel (SIIN ON VABA KOHT SINU KOOLI MEESKONNALE!):
I moodul: 13.-15. oktoobril, koht täpsustub
II moodul: 17.-19. novembril, koht täpsustub
III moodul: 12.-14. jaanuaril 2023, koht täpsustub

Praktika: algab juba koolitusmoodulite vahepealsel ajal ning kestab pärast koolitusmooduleid jaanuarist aprillini.
Supervisioon: toimub praktika perioodil
Kogemuskohtumine: 16. mail 2023

Koolituse sihtgrupp: igast koolist kuni 2 tulevast TORE juhendajat ja 3 noort (alates 6. klassist, grupis võiks olla esindatud nii poisid kui ka tüdrukud). Gümnaasiumide ja kutsekoolide puhul esmakursuslased (või teise).

Koolituse koht: TORE koolitusbaas on Võsul. Lõuna-Eesti grupi puhul koolituskoht on täpsustamisel.

TORE koolitajad pildil: Ele Sööl, Merit Eskel, Aili Avi, Endla Lõkova (koolitajate koolitaja), Epp Priimägi, Angela Allik, Maire Lilleberg
TORE koolidajad, keda pole pildil, on veel Kelly Erin-Uussaar, Jelena Nilendere ja Nadežda Selivjorstova.

Koolitajad: TORE koolitajad töötavad alati paaris. Kõikidel TORE koolitajatel on vastav ettevalmistus tugiõpilaste juhendajate koolitamiseks Eesti koolides ning kõik TORE koolitajad omavad pikaajalist ning rikkalikku kogemust TORE ringide eestvedajatena (koolis või noortekeskuses).

Maksumus ühele koolimeeskonnale (5 in): Kooli omaosaluseks jäävad kohalesõidud koolituskohta ning ühekordne stardipanus 299 €*. Meeskonda peaks kuuluma KINDLASTI 2 juhendajat ja 3 noort, kes osalevad kogu protsessis algusest lõpuni. Stardipanuse jaoks esitab arve MTÜ NÜ TORE. (*Mahuka koolituse tegelik väärtus ühele kooli meeskonnale on 2249 €. Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi soovile, et koolides oleks tugiõpilastegevus, on vajatud ja oodatud koolitus ka riigi toetusega.)