TORE juhendajate väljaõpe

TORE põhikoolitus on tugiõpilaste JUHENDAJATE väljaõppe koolitus, mille eripära on see, et juhendaja osaleb koolitusel algusest peale koos oma esimese noortegrupiga (tulevaste tugiõpilastega). TORE põhikoolituse tulemus on tugiõpilastegevuse käivitamine koolis/noortekeskuses.

Juhendaja väljaõppe 7 etappi:

  • Eelhäälestus
  • I moodul (3 päeva)
  • II moodul (3 päeva)
  • III moodul (3 päeva)
  • Praktika oma koolis
  • Supervisioon (pool päeva)
  • Kogemuskohtumine (1 päev)

Juhendajad on koolitusel võrdväärsed õpilasega. Üheks koolituse eesmärgiks on kaotada barjäärid õpilaste ja õpetajate vahel. Pärast koolitust peaks iga kooli TORE-grupp olema piisavalt tugev meeskond, et koolis toime tulla ja oma gruppi laiendada. Juhendajal on siinjuures väga oluline roll – toetav, juhendav, arukalt suunav ja siduv (pidev ja usalduslik side õpetajate ja õpilaste vahel).

Koolitusel lähtutakse aktiivõppe põhimõtetest – mängude, arutelude, praktilise läbitegemise, vestluste, rollimängude, grupi- ja loovtööde kaudu on koolituse läbiviijate eesmärk kutsuda osalejates esile teatud muutused hoiakute ning väärtuste kujunemises ja luua soodsad tingimused oluliste sotsiaalsete suhtlemis-ja toimetulekuoskuste arenguks tugiõpilastegevuse elluviimiseks koolikeskkonnas.