Visioon & missioon

TORE VISIOON ON OLLA:

  • sotsiaalsete oskuste õpetamise ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sallivate kodanike kujundaja;
  • koolide oluline partner koolikeskkonna muutmisel inimsõbralikuks ja sallivaks;
  • partner teistele sarnaste eesmärkidega liikumistele ja organisatsioonidele.

TORE MISSIOON:  

MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus TORE arendab kolme suunda koolis:

  • tugiõpilaste endi toimetulek;
  • sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
  • õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.