Suvekool

Suvekoolis osalemine tugevdab ja toetab Eesti koolides juba tegutsevate tugiõpilaste ja juhendajate TEGUTSEMISBAASI.

TORE suvekooli tegevustes osalemine kujundab osalejate suhtlemis-, koostöö- ja toimetulekuoskusi nii, et igaüks võiks leida TOREduse iseendas ja selle kaudu kooli keskkonnas jätkuvalt mõjusat tugiõpilastegevust ellu viia – ANDA ENDAST PARIM!

TORE suvekool „ANNAN ENDAST PARIMA” on aastast 2007 toimuv igasuvine traditsiooniline sündmus, mis toob kokku TORE noored (tugiõpilased), nende juhendajad ning TORE koolitajad üle Eesti.

TORE suvekool 2012

Suvekool on hea koht, kus tugiõpilased ja nende juhendajad saavad:

  • omavahel kontakte luua ja ühistegevusi kavandada;
  • kogemuse kaudu õppida ning ideid koguda;
  • energiat ning tegutsemisindu algavaks õppeaastaks.
TORE suvekool 2020

Suvekoolid on alati toimunud meie väga heade sõprade ja partnerite juures:
2007-2013
toimusid suvekoolid Kloogaranna Noortelaagris.
2014-2019 toimusid suvekoolid Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses.
2020- … toimuvad suvekoolid Tuksi Tervise- ja Spordikeskuses.

Suvekooli korraldajate eesmärk on, et tugiõpilane tunneb end sotsiaalselt toetatult, on iseendast teadlik ning hästi toimiv ja suhtlusjulge ning empaatiline noor, kes oskab luua ning hoida suhteid ning vajadusel märgata mures või hädas kaasõpilasi. Tugiõpilase suhtumine ja tegutsemine koolis aitavad luua sõbralikku ja meeldivat õhkkonda (väheneb kiusamine ning suureneb koolirõõm).

Mitmekülgsed õpitoad noortele ja juhendajatele tõstavad osalejate teadlikkust erinevate elu- ja suhtlusvaldkondade osas, suurendavad märkamisoskusi ja sallivust ning tõstavad suutlikkust aidata ka teisi – et meie Eestis oleks kõigil parem.

TORE juhatus ja tegevmeeskond saavad suvekoolis osalejatelt sisendit arengusuundade seadmiseks.

Suvekooli ellukutsjuja Marju Jaanimäe: „Suvekoolist on saanud torekate iga-aastane oodatuim sündmus. Esimene moto – annan endast parima – on tänaseni torekate mõtteviisi tabavaim väljendus, mis saab suvekoolis veel sügavama tähenduse – päris õppimine, päris suhted ja süvenev tahe märgata, sekkuda. Seda kõike turvalises keskkonnas ja arengut toetavalt. Veel enam võimestub suvekoolis ennetav mõtteviis – noorte soov ja oskused teha igapäevaselt midagi, mis hoiab häid suhteid koolis, loob neid juurde jne. See on elustiil.”