Väärtused

Teadlik ja süsteemne noorte kaasamine koolielu parendamisse

Oskuslik olemasolemine ja omaalgatus omavahelises suhtluses

Rõõmu- ja rahuallika püsiühendus enesega

Ennetav mõtteviis ja elujaatav ning empaatiline suhtumine (eeskujud)