Sügiskool

Korraldajate eesmärk on:

–  Koolitada täiendavalt TORE tugiõpilaste juhendajaid nende koolisisese ennetustegevuse motiveerimiseks, toetamiseks ja hõlbustamiseks (nn „ennastloov süsteem”).

–  Koolitada täiendavalt TORE tugiõpilaste juhendajaid hoidma TORE-tegevuse stabiilset sisu koolis ja õpetada-toetada tugiõpilaste ringi jätkusuutliku juhtimist.

Aja jooksul on kujunenud nõnda, et üks osa sügiskoolist on IDEEDE TURG – kus erinevad TORE juhendajad saavad üksteisele tutvustada parimaid praktikaid, toimivaid asju, uusi tegevusi, edukaid projekte, nippe-ja nõkse jne – ja teine osa sügiskoolist on mõni TÄIENDKOOLITUS (juhendamine, Ühise Mure meetod, kunstiteraapia, pingetega toimetulek, aja juhtimine jne).