Noorte meeskonnakoolitus

TORE noorte meeskonnakoolitused! Parim viis eneseteostuseks ja arenguks ja…!

Noorteühingule omaselt – koondub noorte korraldusmeeskond ikka jälle just siis, kui midagi on vaja juhtuma panna! Ellu kutsuda! Toimuma saada! Ja kui on juba meeskond, siis toimuvad erinevad meeskonda tugevdavad ning arengut soodustavad koolitused. Mitmekülgne, tugev, arengus ning edasiviiva suhtumisega meeskond teeb meeldejäävaid asju – kõik osalejad saavad puudutatud nii, et südames on soe ja silmis sära… Super ju!

Tänu noorte meeskonnale saavad TORE sündmused noortepärased ning lähtuvad just noorte vajadustest ja huvidest. Nii saavad teoks noorte ideed ja nägemus ning väga mitmekülgne panustamise võime. Vägev!  

TORE liikmete enesetäiendusvõimalused TOREs:

  • TORE suvekooli korraldaja. NB! Kandideerimine meeskonda on alanud (Vaata allpool 👇)
  • TORE sündmustel töötoa läbiviija;
  • TORE konverentsi korraldaja (koos kodukooliga);
  • TORE esindajana konverentsidel/messidel;
  • TORE sündmuste kajastaja;
  • TORE sotsiaalmeedia sõnumitesse panustaja – kogemuslood;
  • …jne.