JUHENDAJATE VÄLJAÕPE,  Tore teavitused,  Tore uudised

Õpi TORE juhendajaks – 2024. aasta koolitusgrupid on avatud!

TORE juhendajate koolitusbaas asub Võsu ja Pilistvere Laagrikeskuses (oleme avatud ka teistele koolituspaikadele, kui grupis on nt. rohkem Lõuna-või Lääne-Eesti koole).

TORE juhendajate väljaõpe on oluline strateegiline tegevus riiklikust kiusamise ennetamisest ja vähendamisest ning vaimse tervise tulemuslikust toetamisest haridusasutustes ja seetõttu on VAJATUD koolitus ka TOETUSEGA! 👇👇👇

…siit algab Sinu TORE lugu!

TORE põhikoolitus on tugiõpilaste JUHENDAJATE väljaõpe, kus juhendajad osalevad koos oma esimese noorte grupiga. Koolitusel on kolm kolmepäevast põhimoodulit ja need toimuvad kuu või paarikuuste vahedega. Pärast koolitust peaks iga kooli meeskond olema piisavalt valmis, et ise oma koolis TORE laienduskoolitust läbi viia. See on praktika, mille ajal on tagatud koolitaja tugi (supervisioon, vajadusel konsultatsioonid). 

  • Koolitusmoodulitele järgneb praktika: laienduskoolituse läbiviimine oma koolis. Juhendajad saavad selleks „TORE juhendaja käsiraamatu” (20 teematunniga programm).
  • Praktika jooksul toimub ringikeskne supervisioon – TORE koolitaja külastab üht koolituskohtumist.
  • Koolituse ja praktika kogemuste mõtestamine toimub kogemuskohtumisel, kus antakse osalenutele ka  tunnistused. 

GRUPP 1 (2024):

Koolituskoht on Võsu või Pilistvere laagrikeskus. 
OSALEVAD: 
1. Broneeritud
2. Broneeritud
3. siin võiks olla SINU KOOL!
4. siin võiks olla SINU KOOL!
5. siin võiks olla SINU KOOL!

Graafik 1:
I moodul 18.-20 aprill
II moodul 12.-14. september
III moodul 10.-12. oktoober

Praktika: algab juba koolitusmoodulite vahepealsel ajal ning kestab pärast koolitusmooduleid veebruarini 2025.
Supervisioon: toimub praktika perioodil
Kogemuskohtumine: 13. veebruaril 2025

GRUPP 1 (2024):

Koolituskoht on Võsu või Pilistvere laagrikeskus. 
OSALEVAD: 
1. Broneeritud
2. Broneeritud
3. Broneeritud
4. siin võiks olla SINU KOOL!
5. siin võiks olla SINU KOOL!

Graafik 2:
I moodul 2.-4. mai
II moodul 19.-21. september
III moodul 17.-19. oktoober

Praktika: algab juba koolitusmoodulite vahepealsel ajal ning kestab pärast koolitusmooduleid veebruarini 2025.
Supervisioon: toimub praktika perioodil
Kogemuskohtumine: 20. veebruaril 2025

Põhimoodulite teemad (näidis)

Koolituse sihtgrupp: igast koolist kuni 2 tulevast TORE juhendajat ja 3 noort (alates 6. klassist, grupis võiks olla esindatud nii poisid kui ka tüdrukud). Gümnaasiumide ja kutsekoolide puhul esmakursuslased (või teise).

Koolituse koht: TORE koolitusbaas on Võsul või Pilistveres. 

Koolitajad: TORE koolitajad töötavad alati paaris. Kõikidel TORE koolitajatel on vastav ettevalmistus tugiõpilaste juhendajate koolitamiseks Eesti koolides ning kõik TORE koolitajad omavad pikaajalist ning rikkalikku kogemust TORE ringide eestvedajatena (koolis või noortekeskuses).

Maksumus ühele koolimeeskonnale (5 in): Kooli omaosaluseks jäävad kohalesõidud koolituskohta ning ühekordne stardipanus 499 €*. Meeskonda peaks kuuluma KINDLASTI 2 juhendajat ja 3 noort, kes osalevad kogu protsessis algusest lõpuni. Stardipanuse jaoks esitab arve MTÜ NÜ TORE. (*Mahuka koolituse tegelik väärtus ühele kooli meeskonnale on 2449 €. Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi soovile, et koolides oleks tugiõpilastegevus, on vajatud ja oodatud koolitus ka riigi toetusega.)