Tore teavitused,  TOREvandi tegemisi

Neljas üle-eestiline TOREvandi nädal rõhutab positiivsete emotsioonide tähtsust igapäevaelus!

15.-21. aprillini toimub neljase üle-eestiline TOREvandi nädal. TOREvandi nädalale annavad sisu erinevad tegijad üle Eesti, et rõhutada positiivsete emotsioonide tähtsust igapäevaelus ja tõsta
hoolivate ning armastavate väikeste heade tegude osakaalu ühiskonnas.
 
Nendeks tegudeks on: kallistamine🤗, naeratamine🥰, märkamine👍, aitamine, hoolimine, ühistegevused🙌… Jätka rõõmuga ise – sest väiksed head teod tulevad südamest ja süda on SINU SEES!

TOREvant on maailma kõige sõbralikum tegelane, kelle lemmiktegevus on märkamine, aitamine, kallistamine, pai-tegemine, heades tegevustes osalemine, ise heade tegevuste loomine ja ellu kutsumine. TOREvant on julge ja enesekindel, ta on hea kuulaja, kaasaja, suhtleja… TOREvant parim!

Mida Sinu koolis TOREvandi nädalal tehakse? Tee head igal nädalal nii on kogu aeg koolis TORE!