Tore teavitused,  Tore uudised

Juhendaja väljaõppe grupid on avatud!

Oled oodatud TORE tugiõpilaste juhendajate väljaõppele. 2021 õppeaasta koolitusgrupid on avatud! 
TORE juhendajate koolitusbaas asub Võsul.

…siit algab Sinu TORE lugu!

TORE põhikoolitus on tugiõpilaste JUHENDAJATE väljaõpe, kus juhendajad osalevad koos oma esimese noorte grupiga. Koolitusel on 3 kolmepäevast põhimoodulit ja need toimuvad kuu või paarikuuste vahedega. Pärast koolitust peaks iga kooli meeskond olema piisavalt valmis, et ise oma koolis TORE laienduskoolitust läbi viia. See on praktika, mille ajal on tagatud koolitaja tugi (supervisioon, vajadusel konsultatsioonid). 

  • Koolitusmoodulitele järgneb praktika: laienduskoolituse läbiviimine oma koolis. Juhendajad saavad selleks „TORE juhendaja käsiraamatu” (20 teematunniga programm).
  • Praktika jooksul toimub ringikeskne supervisioon – TORE koolitaja külastab üht koolituskohtumist.
  • Koolituse ja praktika kogemuste mõtestamine toimub kogemuskohtumisel, kus antakse osalenutele ka  tunnistused. 

GRUPP 1 (2021) VÕSUL:
I moodul: 14.-16. oktoobril
II moodul: 25.-27. novembril
III moodul: 13.-15. jaanuaril

Praktika: jaanuarist aprillini
Supervisioon: toimub praktika perioodil
Kogemuskohtumine: 21. aprill 2022

GRUPP 2 (2021) VÕSUL:
I moodul: 11.-13. novembril
II moodul: 9.-11. detsembril
III moodul: 20.-22. jaanuaril

Praktika: jaanuarist aprillini
Supervisioon: toimub praktika perioodil
Kogemuskohtumine: 5. mai 2022

GRUPP 3 (2021) VÕSUL:
I moodul: 18.-20. novembril
II moodul: 16.-18. detsembril
III moodul: 27.-29. jaanuaril

Praktika: jaanuarist mai
Supervisioon: toimub praktika perioodil
Kogemuskohtumine: 12. mai 2022

Koolituse sihtgrupp: igast koolist kuni 2 tulevast TORE juhendajat ja 3 noort (alates 6. klassist, grupis võiks olla esindatud nii poisid kui ka tüdrukud).

Koolituse koht: TORE koolitusbaas on Võsul. 

TORE koolitajad pildil: Ele Sööl, Merit Eskel, Aili Avi, Endla Lõkova (koolitajate koolitaja), Epp Priimägi, Angela Allik, Maire Lilleberg
TORE koolidajad, keda pole pildil, on veel Kelly Erin-Uussaar ja Nadežda Selivjorstova.

Koolitajad: TORE koolitajad töötavad alati paaris. Kõikidel TORE koolitajatel on vastav ettevalmistus tugiõpilaste juhendajate koolitamiseks Eesti koolides ning kõik TORE koolitajad omavad pikaajalist ning rikkalikku kogemust TORE ringide eestvedajatena (koolis või noortekeskuses).

Maksumus ühele koolimeeskonnale (5 in): Kooli omaosaks jäävad kohalesõidud koolituskohta ning ühekordne stardipanus 199 €*. Meeskonda peaks kuuluma 2 juhendajat ja 3 noort, kes osalevad kogu protsessis algusest lõpuni. Stardipanuse jaoks esitab arve MTÜ NÜ TORE. (Mahuka koolituse tegelik väärtus ühele kooli meeskonnale on 1949 €. Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi soovile, et koolides oleks tugiõpilastegevus, on vajatud ja oodatud koolitus ka riigi toetusega.)