Tore teavitused

Et meil oleks TORE noor, TORE kool, TORE Eesti!

Meie väärtused ja sekkumisloogika on:
Teadlik ja süsteemne noorte kaasamine koolielu parendamisse.
Oskuslik olemasolemine ja omaalgatus omavahelises suhtluses.
Rõõmu- ja rahuallika püsiühendus enesega.
Ennetav mõtteviis, elujaatav ning empaatiline suhtumine ning eeskujud.