TORE 28. sünnipäev!

26. jaanuaril tähistavad torekad üle Eesti TORE sünnipäeva! Tugiõpilastegevus on Eestis olnud 28 aastat.

PALJU ÕNNE MEILE!!!

SUUR TÄNU KÕIKIDELE EESTI KOOLIDELE, kus on TÕESTI TORE!!!

Aitäh, TORE inimestele, kes üle Eesti erinevates koolides väga palju head ellu kutsuvad TORE programmi raames! See, mida teete, on imeline! 

AJALUGU:

  • IDEE SÜND: 28 aastat tagasi algatas Aili Praks (1947-2002) Soome tugiõpilasliikumise eeskujul Eesti koolides projekti „Oma Ring”.
  • TUGEV VUNDAMENT: koos prühhiaater-psühholoog Ellu Eik´i ja juhtivkoolitaja Ülo Vihmaga loodi omamaine tugiõpilasprogramm ja koolitati välja esimesed TORE juhendajad ja tugiõpilased Eesti koolides.
  • LEVIK: aastate jooksul on TORE koolitusel käinud sadu juhendajaid ja tuhandeid noori. On koole, kus TORE programmi viiakse ellu juba üle 20 aasta.
  • TRADITSIOONID: aastast 2005 on TORE ühingu juhtimise ja igapäevatöö korraldamise juures olnud Marju Jaanimäe, kes on aastate jooksul ellu kutsunud tänaseni TORE inimeste jaoks tähtsaimad traditsioonid (suvekool, konverents, sügiskool) ning mitmeid olulisi ning vajaduspõhiseid toetavaid tegevusi (regulaarsed supervisioonid, mentorlus jne).
  • ARENG: koostöös erinevate juhatuse koosseisudega on Marju Jaanimäe juhtimisel tõugatud ühingu erinevate valdkondade (metoodika, juhendajate väljaõpe, koolitajate kompetents, sotsiaalmeedia kanalite haldamine jne) arengusamme. 

ÜHINGU PÕHITEGEVUSED:
TORE tugiõpilasprogrammi algatamiseks koolimeeskondade koolitamine ehk TORE juhendajate väljaõpe (uued koolitusgrupid on avadut, loe juurde siit).
Kompetentsi hoid – süsteemne ja regulaarne toetus koolis töötavatele juhendajatele (vajaduspõhine nõustamine, supervisioon, mentorlus, täiendkoolitus ja metoodiline tugi jne.).
NB! TORE juhendajad on ühingu jaoks võtmeisikud, kelle tegutsemisel on eriti suur roll tugiõpilastegevuse järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse tagamisel koolis. TORE ringis seob juhendajat ja noori koostegemiserõõm, ühised väärtused, huvi elu ja paremate inimsuhete vastu, vabatahtlik kuuluvustunne ning soov panustada koolielu parendamisse. Kooliti on juhendaja töö tasustamine erinev.
Eesti TORE juhendajate ja noorte võrgustiku haldamine – info- ja teavitustöö, suhtlus ning administratiivne tugi.
Vabariiklike sündmuste korraldamine noortele ja juhendajatele (suvekool, konverents jne).
Kaasamine – erinevatesse ühingu sisulistesse tegevustesse, nende ettevalmistusse ja läbiviimisse kaasame vastavalt tegevuse iseloomule kas noori, juhendajaid ja/või ka TORE-vilistlasi.
Ühingu juhtimine, esindamine ja edendamine – pidev areng tegevuste, metoodika ning juhtimise valdkonnas.
• Mitmed muud TORE tegevused, mis aitavad tugiõpilassüsteemi tutvustada ja arendada.
Partnerlus – lisaks pikaajalisele koostööle Haridus- ja Teadusministeeriumiga on MTÜ Noorteühing TORE:

o Koolirahu Programmi üks loojatest (1999) ja iga-aastane partner senisele koolirahu programmi eestvedajale Lastekaiste Liidust. Osaleme koolirahu väljakuulutamisel ning anname TORE tegevuse kaudu koolirahu ideestikule koolis aastaringse sisu.
o Kiusamisvaba Haridustee liikumise üks loojatest (2014) – koalitsiooni töö, arengu kujundamine, koostöö, aastaringne sisutegevustega panustamine jne. Ühise koalitsiooni eesmärgiks on kujundada aastani 2035 haridustee, mis toetab igati lapse ja noore ning nendega töötavate spetsialistide teadlikkust ja valmisolekut ennetamaks kiusamiskäitumist Eesti koolides.

Täna hõiskab meie süda ekstra rõõmsalt! PALJU ÕNNE, TORE 28!!!

TORE tegevuse Facebooki grupis saavad soovijad torekad jagada, kuidas nad tähistavad TORE sünnipäeva oma koolis või noortekeskuses?

Üheskoos tähistame TORE sünnipäeva konverentsil „Omas mullis – TORE mullis” 🔵🟡🔴🟢 16.-17. veebruaril Kehra Gümnaasiumis.
Loe juurde ja registreeru siin. Metsas näeme!

KOOLIAEG PEAB OLEMA TORE!!!

Marju Jaanimäe

The event is finished.

Date

Jan 26 2024
Expired!

Time

Kogu päev
Kategooriad