Tore teavitused,  Tore uudised,  TOREvandi tegemisi

TOREvandi nädal

18.-24. aprillini toimub teine üle-eestiline TOREvandi nädal. TOREvandi nädalale annavad sisu erinevad tegijad üle Eesti, et rõhutada positiivsete emotsioonide tähtsust igapäevaelus ja tõsta
hoolivate ning armastavate väikeste heade tegude (kallistamine🤗, naeratamine🥰, märkamine👍, ühistegevused🙌) osakaalu ühiskonnas.
TOREvant on maailma kõige sõbralikum tegelane, kelle lemmiktegevus on märkamine, aitamine, kallistamine, pai-tegemine, heades tegevustes osalemine, ise heade tegevuste loomine ja ellu kutsumine. TOREvant on julge ja enesekindel, ta on hea kuulaja, kaasaja, suhtleja… TOREvant parim!