Tore uudised

Siverti TORE taipamine, Laura öine seiklus ja Rica soov kuuluda meeskonda

Sivert Raide on TORE suvekooli korraldusmeeskonna liite: „… kui ma TORE suvekooli jõudsin, alles siis ma sain teada, miks see TORE olemas on! TORE suvekoolis saab palju asju õppida!”

 

Laura Restov on vägeva panusega TORE vilistlane ja suvekooli meeskonna liige: „… juhendajad ütlesid, marss tagasi, öörahu on!”

 

Rica Aarn on TORE suvekooli korraldusmeeskonna liige: „Ma olin nagu – voh, ma tahan ka sinna kuuluda…! TORE on mind väga palju edasi aidanud! Suur boonus on, et ka Soomes on tugiõpilased.”

Olulised märksõnad: üle 100 koolituse, ise tegemine ja õppimine, öised salaretked 😉, meeskonda kuulumise ootus ja rõõm Soome sõprade üle…

SUUR TÄNU SADADELE säravatele koolitajatele, kes senise 15 aasta jooksul
on TORE noori inspireerinud, õpetanud, suunanud ja innustanud!

#tore25 #toresuvekool15, #toresuvekool2021, #toreyhing, #torekad

TORE suvekoole meenutavad TORE noored Sivert Raide ja Laura Restov ning telefoni liinil on Rica Aarn.