Tore uudised

Oled väärtuslik ja vajalik!

Kõik TORE juhendajad ja TORE-meelsed õpetajad! Pühendage täna endale parasjagu palju minuteid, et endast positiivselt rääkida ja kuulata, kuidas teised endast hästi räägivad… Oled väärtuslik ja vajalik! Oled:
💙T eekaaslane
💛O suti
❤️R õõmulooja
💚E eskuju

🔵Õ nnestuja
🟡P eegeldus
🔴E rgutaja
🟢T unnustaja
🔵A rengute algataja
🟡J uht
🔴A rmastusruum

🙏 SUUR TÄNU SULLE SELLE EEST!
🤗 Imelist õpetajate päeva!
🌼 Ulatame lille ja kummardame maani…