TORE partnerid,  Tore uudised,  TORE25

Kiusamisvaba haridustee partnerid: „Mida olulisem nähtus ühiskonnas, seda enam tuleb seda pildil hoida!”

MTÜ Noorteühing TORE esindajad kuuluvad kiusamisvaba haridustee koalitsiooni partnerite sekka ning on ühed koalitsiooni loojatest. Kiusamisvaba haridustee liikumine loodi 2014. aastal Tartus seitsmenda väärtuskasvatuse konverentsi raames. Koos MTÜ Noorteühing TORE esindajatega asutasid liikumise eestvedajad järgmistest organisatsioonidest: MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamise Vastu ja Tartu ülikooli eetikakeskus. Loojate siht oli tegutseda koostöös selle nimel, et kõigisse Eesti üldhariduskoolidesse ja ka lasteasutustesse jõuaksid kiusamist ennetavad ja vajadusel sekkuvad programmid.

4. mail, mil tähistatakse rahvusvahelist ÜRO kiusaisvastast päeva, on TORE stuudios külas Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Kristin Pintson ja SA Kiusamisvaba Kool juhatuse liige ning uuringukoordinaator Kristiina Treial, et vaadata tagasi kiusamisvaba haridustee koalitsiooni alguseloole ning tõsta esile tänaseks juba kümne liikmesorganisatsiooniga liidu osapoolte omanäolist panust kiusamiskäitumise vähendamiseks koolides.   

Mis on kiusamine?

Kristiina Treial: „Teadlased siiamaani arutavad selle üle, mis see kiusamine ikka täpselt on. Erinevates keeleruumides on sellel sõnal erinevaid tähendusi. Eestis me oleme kiusamismõiste jaoks tähendusvälja loonud – üritame seda mudida teadustähenduse valguses…”

Kiusamiskäitumine on meelega kahju tekitamine – korduvalt – olukorras, kus on jõudude ebavõrdsus – ühel poolel on raske end kaitsta. 

Kiusamisvaba haridustee – miks, kes ja kuidas panustab?

Kiusamine on suhete ja suhtlemisega seotud mõiste. Kuula saatest, milline on iga koalitsiooni partnerorganisatsiooni täiesti omanäoline panus kiusamise vähendamiseks ning pane tähele, kuidas mitmekülgne panustamine loob ka sügavamat ning mitmekihilisemalt väga head tulemust inimeste omavaheliste suhete loomisel ja hoidmisel.  

Kristin Pintson: „Meie organisatsiooni üks lähenemine on, et õpilased saavad ise kavandada projekte, kus nad võtavad eesmärgiks kiusamise teemaga tegelemise. Kõige märkimisväärsemates projektides kaasati kiusamise teemaga tegelemiseks ka koolitöötajaid… “

Detsembris täitub 7 aastat kiusamisvaba haridustee koalitsiooni loomisest! SUUR TÄNU kõigile kiusamisvaba haridustee koalitsiooni partneritele! Koos oleme, teeme ja suudame kordades rohkem!

Uuri juurde: www.kvht.ee

Kristin Pintson, Kristiina Treial ja Marju Jaanimäe

Mängleva kerguse, siira huvi, tõstva tänulikkuse, hoole, armastuse ning TOREdusega juhib vestlusi Marju Jaanimäe.
————
Saated valmivad koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Karjääristuudio meeskonnaga!